Národní zdravotní registry

NRKN - Národní registr kloubních náhrad

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) je celorepublikovým elektronickým systémem zaměřeným na sběr, shromažďování a analýzu informací o provedených operacích s užitím umělé kloubní náhrady.

NOR - Národní onkologický registr

Onkologická onemocnění jsou palčivým tématem, které zajímá odbornou i laickou veřejnost. Národní onkologický registr (NOR) je nedílnou součástí komplexní onkologické péče a jedním z nejdůležitějších nástrojů který umožňuje podrobně a dlouhodobě sledovat a analyzovat výskyt nádorových onemocnění v České republice.

NRCCH - Národní registr cévní chirurgie

Národní registr cévní chirurgie (NRCCH) byl koncipován k evidenci veškerých chirurgických cévních výkonů provedené na pracovištích s působností v tomto oboru v ČR. Systém shromažďuje data pro hodnocení kvality léčby, nemocnosti v regionech a sledování dostupnosti odborné péče o pacienty s cévními chorobami v regionech.

NRKI - Národní registr kardiovaskulárních intervencí

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI) je klíčovou součástí systému na ochranu zdraví a životů pacientů s kardiovaskulární příhodou. Registr soustřeďuje data o všech kardiovaskulárních zákrocích v ČR a pacientech, kteří se jim podrobili.

NROD - Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Podle zákonů, které Česká republika přijala jako součást příprav na vstup do EU, se potencionálním dárcem orgánů a tkání může stát po smrti kdokoliv, s výjimkou osob které za svého života vyjádřili jednoznačný písemný nesouhlas s dárcovstvím. Pro evidenci těchto osob byl zřízen Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (NROD).

NKR - Národní kardiochirurgický registr

Národní kardiochirurgický registr (NKCHR) vznikl v roce 2002 z potřeby všech zúčastněných kardiochirurgických pracovišť získat informace o počtu srdečních operací v jednotlivých centrech a umožnit přesnější hodnocení a analýzu kvality výkonů včetně mortality, doby hospitalizace a stratifikace rizikových faktorů.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace