Registry hygienické služby

Registr pohlavních nemocí - RPN

Informační systém RPN je nezbytnou součástí povinného hlášení výskytu pohlavních onemocnění tak, jak je stanoveno zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou MZd č. 440/2000 Sb.

V systému RPN je sběr dat založen na pořizování záznamů jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi, které tyto záznamy zpracovávají na základě jim předaných povinných hlášení z konkrétních zdravotnických zařízení. Pořízený záznam může být později upraven nebo doplněn v rámci tzv. depistážního šetření.

Výstupy z registru jsou na úrovni krajských hygienických pracovišť realizovány formou definovaných čtvrtletních sestav popřípadě individuálních dynamických výstupů. Dle úrovně pracoviště je také možno provádět export dat za zvolené období. Kompletní export dat za celou ČR a uzavřený předchozí rok se provádí na ÚZIS ČR a dále je publikován formou statistické ročenky popřípadě je poskytován dále příslušným institucím Evropské unie.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

  • zákon č. 258/2000 Sb.
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace