Registry hygienické služby

Registr očkovacích látek – OČKO

Registr očkovacích látek (OČKO) napomáhá hospodárnému využití očkovacích látek ve zdravotnictví. Eviduje zásoby a pohyb očkovacích látek v celé ČR, jejich skutečné využití a jejich expirace. Systém eviduje jenom ty látky které jsou součástí zdravotního pojištění.

Poskytuje Ministerstvu zdravotnictví a Krajským hygienickým stanicím aktuální informace o nedostatku, přebytku nebo blížící se expiraci vakcín tak, aby vzniklé situace mohly být operativně řešeny a aby bylo zabráněno finančním ztrátám, obvyklým v minulosti. Zajišťuje evidenci skladu očkovacích látek (příjmy, výdaje, přesuny), evidenci očkování (spotřeba látek), evidenci plánovaných nákupů a servisní administrátorské funkce.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

  • zákon č. 258/2002 Sb.
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 439/2000 Sb.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace