Specializované zdravotnické informační systémy

Registr nozokomiálních infekcí - RNI

Nozokomiální infekce (NI) je nákaza vzniklá při pobytu v nemocnici nebo v příčinné souvislosti s tímto pobytem. Na vzniku těchto nákaz se podílí přítomnost určitých mikrobů v nemocničním prostředí, oslabení organismu nemocí i diagnostické a léčebné zásahy do organismu (např. cévkování, operace aj.)

Registr nozokomiálních infekcí (RNI) byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví za účelem používání jednotného informačního nástroje pro sledování a vyhodnocování klinických případů těchto infekcí v ČR.

Vytvoření registru bylo iniciováno snahou o zavedení metody měření a sledování kvality a efektivity péče uvnitř jednotlivých institucí s cílem nalezení důležitých standardů podmínek prevence, poskytování a financování péče o stavy komplikované nozokomiální infekcí (NI).

Systém shromažďuje data z mikrobiologických laboratoří a dalších informačních zdrojů a zajišťuje podklady pro potřebné analýzy v oblasti nozokomialních infekcí, zkracuje dobu od prvé detekce určitého problému do doby specifického zásahu. Lokální údaje pořízené, hodnocené a interpretované podle standardizovaných metodik lze využít jako indikátor kvality péče pro porovnání incidence a úrovně kontroly NI mezi institucemi. Výsledky sledování specifických a vzájemně srovnatelných skupin pacientů jsou zdrojem informací pro managementy nemocnic a administrátory veřejného zdravotnictví.

Legislativní požadavek pro existenci registru NENÍ.

Účelem registru je:

  • registrovat klinické případů NI podle standardních definic a kritérií, optimalizovat postupy a metody sběru informací
  • registrovat a vyhodnocovat klinická data pro účely standardní lokální surveillance NI, jejíž výsledky budou současně využitelné lokálně (účinná kontrola NI v dané instituci) i centrálně (formulace metodických postupů, optimalizace směrnic)
  • pomáhat řídit kvalitu péče – vytvořit a udržovat statisticky reprezentativní datové základny pro výpočet klíčových indikátorů kvality a efektivity péče o stavy potenciálně i reálně komplikované NI
  • aplikovat metody Decision Supporting Tools v této oblasti
  • nalézt a optimalizovat ekonomické aspekty NI a antibiotické rezistence (včetně systému úhrady péče o stavy komplikované NI)

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace