Registry hygienické služby

Registr kosmetických prostředků – KOPR

Registr kosmetických prostředků (KOPR), který vznikl v roce 2007, je informační systém sloužící orgánům ochrany veřejného zdraví jako podpora výkonu dozoru v oblasti kosmetických přípravků a prostředků. Smyslem registru je také informační podpora při poskytování léčebné nebo preventivní péče. Systém dále slouží analytickým a statistickým potřebám na lokální i centrální úrovni.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2000 Sb.
 • zákon č. 22/1997 Sb.
 • zákon č. 79/1997 Sb.
 • zákon č. 634/1992 Sb.
 • vyhláška MZ ČR č. 26/2001 Sb

Dále:

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon  č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
   

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace