Specializované zdravotnické informační systémy

Registr intenzivní péče – RIP

Registr intenzivní péče (RIP) sleduje léčebné postupy na jednotkách intenzivní péče. Zřízením tohoto registru Česká republika reagovala na iniciativu Evropské společnosti intenzivní medicíny v rámci EU. Projekt souvisí s cílem ČR přibížit péči na JIP evropským standardům.

Registr pomáhá optimalizovat postupy a metody sběru dat v tomto oboru zdravotní péče, optimalizuje metody měření a vyhodnocování kvality intenzivní péče a jejich sladění s evropskými standardy.

Pomocí dat z registru lze vyhodnocovat výsledky systému intenzivní péče, včetně přežití pacientů. Registr také pomáhá definovat vstupní a výstupní podmínky pro indikaci a ukončení intenzivní péče v různých klinických stavech; vytváří a udržuje statisticky reprezentativní datové základny pro výpočet klíčových indikátorů kvality a efektivity péče (centrum referencí), pomáhá aplikovat metody DST (Decision Supporting Tools) v intenzivní péči (predikce mortality, SMR atd.), a je klíčovým nástrojem v akreditaci, výuce a výzkum v oblasti intenzivní péče a v optimalizaci ekonomických aspektů IP.

Legislativní požadavek pro existenci registru NENÍ.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace