Registry hygienické služby

Registr hygieny výživy – HVY

Registr HVY slouží orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické službě) k evidenci provozovatelů a provozoven stravovacích služeb a k zaznamenávání výsledků státního zdravotního dozoru v této oblasti. Současně je využíván k provádění analýz nad těmito daty.

Dále obsahuje data o státním zdravotním dozoru prováděném orgánem ochrany veřejného zdraví za účelem zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin ve všech typech potravinářských provozoven.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace