Specializované zdravotnické informační systémy

Oftalmologický registr – OFR

Oftalmologický registr byl vytvořen jako informační systém, který umožní očním lékařům konzultovat nálezy závažných očních onemocnění s kolegy specialisty a zrychlit rozhodování o způsobu léčby. OFR, který měl být jedním z pilotních projektů telemedicíny v ČR. je ale prakticky nevyužíván.

Cílem projektu bylo zlepšit komunikaci mezi očními klinikami fakultních nemocnic, očními odděleními nemocnic a ambulantními specialisty. Lékař vybavený speciální kamerou snímá oční pozadí svého pacienta a prostřednictvím internetu a OFR systému může snímek zprostředkovat specialistovi ze superkonziliárního oftalmologického pracoviště. Pacient tak může být v případě nálezu přímo objednán k zákroku na specializované pracoviště. Takový postup by vyloučil opakovaná vyšetření a zbytečné cesty pacienta mezi specialisty, zpřesnil diagnostiku a při závažnějším onemocnění zkrátil lhůtu od nálezu defektu k zahájení léčby.

Původní premisou projektu bylo zvětšit síť nemocnic, expertů a ambulantních lékařů, která by v budoucnosti spolupracovala přes systému OFR, a tím zlepšit vyhlídky na léčbu špičkové úrovně i pro pacienty mimo velká města.

Legislativní požadavek pro existenci registru NENÍ. OFR je obrazový archivační systém, data však dlouhodobě neshromažďuje, slouží jen k aktuální konzultační činnosti.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace