Národní zdravotní registry

NRKN - Národní registr kloubních náhrad

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) je celorepublikovým elektronickým systémem zaměřeným na sběr, shromažďování a analýzu informací o provedených operacích s užitím umělé kloubní náhrady.

graf-nrkn.jpg


Jeho úlohou je registrace údajů o pacientech léčených formou operace s užitím endoprotézy a specifických informací blíže upřesňujících tuto léčbu (např. typ, velikost, specifikace povrchu endoprotézy, použití cementu, výskyt komplikací). Registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní úrovni, tak i pro mezinárodní srovnávání, pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Poskytuje také informace o vlastnostech použitých implantačních materiálů především z hlediska jejich životnosti a nákladů na tyto materiály.

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; údaje související se zdravotním stavem pacienta - předoperační informace (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje, důvod, typ a plán předpokládané operace), operační informace (datum operace, identifikace operatéra,údaje o provedené operaci včetně podrobné identifikace všech komponent použité umělé kloubní náhrady); údaje potřebné k identifikaci zdravotnického zařízení, kde byla implantace provedena.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní ortopedické péče. Anonymizovaná data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

Registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy národní i pro mezinárodní srovnávání, pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Poskytuje informace o vlastnostech použitých implantačních materiálů, jejich životnosti a nákladů na tyto materiály.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

  

  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního sytému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.
  • požadavek Ministerstva zdravotnictví - podklady pro řízení zdravotní péče
  • požadavky WHO, OECD, EUROSTATu, UNICEF a jiných organizací

 

Odkaz přímo na anglické supplementum v archivu časopisu ACTA

Přílohy

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace