Národní zdravotní registry

NRKI - Národní registr kardiovaskulárních intervencí

 

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI) je klíčovou součástí systému na ochranu zdraví a životů pacientů s kardiovaskulární příhodou.

graf-nrki.jpg

 

Registr soustřeďuje data o všech kardiovaskulárních zákrocích v ČR a pacientech, kteří se jim podrobili. V případě nové kardiovaskulární příhody, kdy je pacient přivezen v těžkém stavu do nemocnice a často ani nekomunikuje s okolím, může lékař velmi rychle z tohoto registru zjistit veškerou předchozí léčbu a komplikace. Do NRKI mají přístup oprávnění lékaři na každém katetrizačním sále v ČR. Systém tak poskytuje informace které významně zvyšují naději na záchranu života pacienta.

Registr je také klíčový k hodnocení vývoje nemocnosti a kvality poskytované péče v oblasti kardiovaskulárních intervencí.

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta (rodné číslo); údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, a datum provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací (indikace, průběh obtíží, osobní anamnéza, výsledky angiografie, popis výkonu včetně procedur, přidružených výkonů a status), údaje o případných nekoronárních cévních intervencích (končetin) a údaje potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byla intervence provedena (identifikační číslo organizace, název oddělení). Účelem zjišťování požadovaných údajů je vytvoření národní centrálně vedené zdravotnické dokumentace osob se společensky závažným onemocněním ischemickou chorobou srdeční, u kterých byla provedena kardiovaskulární intervence (katetrizace, angioplastika).

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 

  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního sytému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.
  • požadavek Ministerstva zdravotnictví- podklady pro řízení zdravotní péče
  • požadavky WHO, OECD, EUROSTATu a UNICEF.

Přílohy

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace