Národní zdravotní registry

NRCCH - Národní registr cévní chirurgie

Národní registr cévní chirurgie (NRCCH) byl koncipován k evidenci veškerých chirurgických cévních výkonů provedené na pracovištích s působností v tomto oboru v ČR.

graf-nrcch.jpg

 

Systém byl konstruován tak aby umožnil sledování typů operací cévní chirurgie (tj. tepenných rekonstrukcí a specializovaných výkonů na žilách), včetně rizikových faktorů, četnosti komplikací a doby od data operace po propuštění. Systém shromažďuje data pro hodnocení kvality léčby, nemocnosti v regionech a sledování dostupnosti odborné péče o pacienty s cévními chorobami v regionech.

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění - předoperační informace (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje o léčbě a průběhu nemoci, důvod, typ a plán předpokládané operace), operační informace (datum operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci) a pooperační informace (odborné údaje o pooperačních komplikacích, o propuštění ze zdravotnického zařízení, popřípadě o úmrtí pacienta); údaje potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení (identifikační číslo organizace, název oddělení).

Vlastní evidence zahrnuje přesný popis provedené operace, případné použití cévní endoprotézy popř. rekonstrukční výkon. Další nezbytnou součastní každého hlášení jsou klinické a anamnestické údaje popisující předoperační stav, pooperační vývoj a komplikace.

 

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 

  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního sytému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.
  • zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu §67 c, d), ve znění pozdějších předpisů (zák.č. 156/2004 Sb.)

 

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace