Národní zdravotní registry

NKR - Národní kardiochirurgický registr

Národní kardiochirurgický registr (NKCHR) vznikl v roce 2002 z potřeby všech zúčastněných kardiochirurgických pracovišť získat informace o počtu srdečních operací v jednotlivých centrech a umožnit přesnější hodnocení a analýzu kvality výkonů včetně mortality, doby hospitalizace a stratifikace rizikových faktorů.

graf-nkr.jpg

 

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění - předoperační informace (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje o léčbě a průběhu nemoci, důvod, typ a plán předpokládané operace), operační informace (datum operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci) a pooperační informace (odborné údaje o pobytu na jednotce intenzivní péče zdravotnického zařízení, o pooperačních komplikacích, o propuštění ze zdravotnického zařízení, popřípadě o úmrtí pacienta.) Registr taktéž obsahuje údaje potřebné k identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byly provedeny kardiochirurgické operace.

Účelem zjišťování je vytvoření centrálně vedené zdravotnické dokumentace osob se závažnými srdečními chorobami, u kterých byla provedena kardiochirurgická operace. Registr poskytuje individuální prognostické informace pro jednotlivé kardiochirurgické intervence a hodnocení kardiochirurgických intervencí z hlediska kvality, efektivity, výsledků a výdajů.

Analytické nástroje registru umožňují identifikovat nevhodné léčebné postupy a tak snižovat náklady na zdravotní péči v této oblasti.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 

  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • zákon č. 260/2001 Sb. a zákon č. 156/2004 Sb.- vyhláška č. 552/2004 Sb o předávání osobních a dalších údajů do NZIS pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
  • požadavek Ministerstva zdravotnictví - podklady pro řízení zdravotní péče
  • požadavky poskytování dat pro mezinárodni zdravotnické (WHO, OECD, EUROSTAT, UNICEF aj.)

 

Přílohy

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace